Høffdings Tårn, Stilling Hus, Brandstrup Hus, Albertina Hus og Haslund Hus

Sted: Carlsberg Byen

Bygherre: Carlsberg Byen P/S

Funktion: 357 boliger fordelt på to længe-huse, en karré og et 100 m højt boligtårn

Areal: Samlet areal 72.300 m2

Status: Igangværende

Service: Totalentreprenør

Samarbejdspartnere:

Arkitekt: Henning Larsen Architects

​Ingeniør: Rambøll A/S

Landskabsarkitekt: Werk Landskab

Visualisering udarbejdet af Henning Larsen Architects / facadestudie udarbejdet af Henning Larsen Architects

Byggeriet består af boliger og erhverv, hvor stueetagen er dedikeret til caféer, restauranter og detail for at sikre liv i gadeplan, mens de øvrige etager bliver boliger i varierende størrelser; herunder kommer 13.500 m2 kontorer samt toetagers p-kælder.

Karréen og længe-husene vil bestå af ni byhuse med teglsten i brunlige og rødlige nuancer med grønne detaljer. Tårnet med de 29 etager vil ligeledes fremstå i teglsten som en del af kvarterets øvrige tårn "familie" i et varieret udtryk med altaner og karnapper.

Visionen for landskabet, herunder gårdrum og Kedelpladsen, er at danne nogle byrum, der spejler sig i sine historiske omgivelser. Kedelpladsen kommer til at fremstå urbant med referencer til den industrielle historie og etableres med et tæppe af store betonfliser og tegl. Vandet vil være til stede som et fysisk element på Kedelpladsen. Gårdhaverne planlægges i modsætning hertil grønne og frodige. Beplantningen varieres fra gårdhave til gårdhave i et bølget landskab.

Byggeriet står færdigt ved udgangen af 2024, hvor det øvrige Carlsberg Byen også cirka forventes at være færdigt.

Visualiseringer krediteres Henning Larsen Architects

ARPE & KJELDSHOLM A/S tilbyder både totalentrepriser og bygherrerådgivning samt byggestyring, projektledelse og entreprenøropgaver.

Alle opgaver udføres med skarpt fokus på bygherrens behov gennem hele processen.

Persondatapolitik

ARPE & KJELDSHOLM A/S 

Humletorvet 27, 4. 1799 København V

Find os på Google Maps

​Telefon: +45 33 38 10 90

E-mail: info@arpekjeldsholm.dk​

Følg os på LinkedIn

Vi støtter​

Totalentreprise støtter knæk cancer  dk-indsamling_2528_2554  Bygherrerrådgiver støtter familier med kræftramte børn  di