Vilhelm Hus og Beckmanns Tårn​

Sted: Carlsberg Byen​

Bygherre: Carlsberg Byen P/S​

Funktion: Butikker, erhverv, caféer og ca. 210 boliger​

Areal: Over 21.000 m2 – 80 meter højt​

Status: Igangværende​

Service: Totalentreprenør​

Samarbejdspartnere

Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S​

Arkitekt: Dorte Mandrup A/S​

Landskabsarkitekt: OPLAND ApS​

Ingeniør: MOE A/S​

Kvarterets 9. og sidste tårn er opkaldt efter murermester S.P. Beckmann, der stod bag det sirligt murede og kendte bygningsværk Den Snoede Skorsten, mens karréen er opkaldt efter arkitekten bag, Vilhelm Dahlerup - Beckmanns Tårn bliver 80 meter høj.

Den nye karré trækker på referencer fra flere af Carlsberg Byens historiske bygninger som Dipylon Hus, Elefantporten og De Hængende Haver. Relieffer i den røde teglfacade giver bebyggelsen en tydelige identitet, mens det også skaber balance mellem den nye karré og de historiske omgivelser, den er en del af. Ved at gøre rammemønstret vertikalt fra gadeniveau op til tårnets top og horisontalt i karréens fire byhuse, understreges bebyggelsens form.

Mod gaden er facaden åben mod bylivet. I det hele taget er Vilhelms Hus og Beckmanns Tårn formet, så beboere, besøgende og erhvervsdrivende får mest muligt gavn af dagslyset og udsigten til kvarterets unikke industrihistorie – og for tårnboligerne til byens tage.

Visualiseringer krediteres Studio Sang

ARPE & KJELDSHOLM A/S tilbyder både totalentrepriser og bygherrerådgivning samt byggestyring, projektledelse og entreprenøropgaver.

Alle opgaver udføres med skarpt fokus på bygherrens behov gennem hele processen.

Persondatapolitik

ARPE & KJELDSHOLM A/S 

Humletorvet 27, 4. 1799 København V

Find os på Google Maps

​Telefon: +45 33 38 10 90

E-mail: info@arpekjeldsholm.dk​

Følg os på LinkedIn

Vi støtter​

Totalentreprise støtter knæk cancer  dk-indsamling_2528_2554  Bygherrerrådgiver støtter familier med kræftramte børn  di