Campus Carlsberg, Humlehuset samt Bohrs Tårn

Sted: Carlsberg Byen

Bygherre: Carlsberg Byen P/S

Funktion: Campus, erhverv og bolig

Totalentreprenør: NCC Danmark A/S

Areal: 82.000 m2

Status: Opført 2017

Service: Bygherrerådgivning og bygherretilsyn

Samarbejdspartnere:

​Arkitekt: Mikkelsen Arkitekter A/S og Rubow Arkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Landskabsarkitekt:

Campus, erhvervs- og boligbyggeri, 17.000 m² P-kælder, pladser, veje og bro over jernbane samt ny S-togsstation. Projektet er på 82.000 m². ekskl. kælder, hvoraf Campus Carlsberg udgør ca. 56.000 m².

Campus Carlsberg er et af de største uddannelsesbyggerier af sin slags i Danmark og et af Europas største uddannelses- og forskningsmiljøer på det pædagogiske område. Omkring 10.000 fuldtidsstuderende, 6.500 deltidsstuderende og 800 medarbejdere har deres daglige gang på det nye Campus, hvor der er fokuseret på emner som læreruddannelse, socialuddannelse, sygepleje, fysioterapi og design.

Byggeriet, udover Campus Carlsberg, huser bl.a. detailhandel, erhverv og boliger. I stueetagerne er der hovedsageligt placeret butikker og dagligvareforretninger. I den nordlige fløj blev der indrettet mindre boliger og erhvervslejemål og i det 100 meter høje Bohrs Tårn er der indrettet ejerboliger. Bohrs Tårn har en størrelse på ca. 10.000 m² fordelt på 30 etager, hvor de nederste 8 etager er til Professionshøjskolen UCC samt kontorer og butikker. De øverste 22 etager rummer ejerlejligheder - lejlighedernes størrelse varierer fra 112 m². til 165 m².

Forud for byggeriet foregik en del nedbrydningsarbejde, som omfattede nedbrydning af dele af Ny Tap, Tap 2 og dele af de gamle administrationsbygninger, samt forstærkning af De Hængende Haver, som bevares. I alt nedrives ca. 45.000 m².

ARPE & KJELDSHOLM A/S tilbyder både totalentrepriser og bygherrerådgivning samt byggestyring, projektledelse og entreprenøropgaver.

Alle opgaver udføres med skarpt fokus på bygherrens behov gennem hele processen.

Persondatapolitik

ARPE & KJELDSHOLM A/S 

Humletorvet 27, 4. 1799 København V

Find os på Google Maps

​Telefon: +45 33 38 10 90

E-mail: info@arpekjeldsholm.dk​

Følg os på LinkedIn

Vi støtter​

Totalentreprise støtter knæk cancer  dk-indsamling_2528_2554  Bygherrerrådgiver støtter familier med kræftramte børn  di